tình nguyện viên chống covid

Hơn 1000 sinh viên, giảng viên viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Theo chỉ đạo, Bộ Y tế đã huy động tổng lực để hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch....