tâm dịch covid-19

Những hình ảnh xúc động từ tâm dịch Covid-19

Dịch Covid -19 tái bùng phát từ giữa tháng 1/2021 với liên tiếp các lây nhiễm. Điều này đã tạo ra không ít những thay đổi trong nhịp sống cộng...