suất ăn cho học sinh khu cách ly

Nhìn gần nơi cung cấp hàng trăm suất ăn cho học sinh cách ly tại Hải Dương

Cuối tháng 1 vừa qua, Hải Dương là một trong hai tỉnh tái bùng phát dịch đầu tiên trên cả nước. Trong đó, Thị xã Chí Linh được coi là...