chí Linh

Những người nghĩa hiệp trong tâm dịch Chí Linh

Người xưa có câu: lúc hoạn nạn mới biết chân tình. Câu nói này quả đúng với những con người ở TP Chí Linh, Hải Dương lúc này. Khi dịch...

Người không trong vùng phong tỏa có được về Hải Dương ăn Tết?

Nhiều người dân ở xa muốn về Hải Dương ăn Tết, nhưng đang hiểu chưa đúng về chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nên dẫn đến hoang mang lo lắng,...