Bài khấn cúng ông táo

Bài khấn cúng ông táo 23 tháng chạp mới nhất năm 2021

Vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, ngoài các lễ vật cần chuẩn bị thì bài khấn cúng ông táo là thứ không thể thiếu được. Theo dân gian, bài...